Now showing items 1-1 of 1

  • Formy a metody motivace ve stavebnictví 

    Kočí, Zdeněk
    Tato diplomová práce na téma „ Formy a metody motivace ve stavebnictví“, je zaměřena na spokojenost a motivovanost zaměstnanců firmy UNISTAV a.s. V teoretické části se zabývám nejvýznamnějšími a všeobecně uznávanými teoriemi ...