Show simple item record

QT Interval Measurement

dc.contributor.advisorKozumplík, Jiřícs
dc.contributor.authorVáňa, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:22:13Z
dc.date.available2019-05-17T14:22:13Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVÁŇA, T. Měření intervalů QT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65442cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26116
dc.description.abstractTato bakalářské práce je zaměřena na měření QT intervalu. V teoretické části práce je zaměřena na rozměření EKG signálů a jeho problematiku, vlastnosti QT intervalu a metody pro detekci začátku vlny Q a konce vlny T. V praktické části je popsán detektor R vln, předzpracování signálu EKG a realizace vybraných metod pro měření QT intervalu. Vybrané algoritmy byly otestovány na standardní databázi CSE. Detekované pozice byly porovnány s referenčními hodnotami. Výsledkem práce je porovnání jednotlivých algoritmů dle dosažených výsledků. Výsledkem práce je zhodnocení dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractThis semestral thesis deals with QT interval measurement. The theoretical part of the work describes ECG delineation, QT interval and methods for detection Q onset and T offset. The practical part of the work describes R wave detection, preprocessing of ECG signal and implementation of selected methods for QT interval measurement. Selected algorithms were evaluated on the standard CSE database. Detected positions were compared with reference values. Result of this work is evaluation of results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectdetekce komplexů QRScs
dc.subjectměření QT intervalucs
dc.subjectstandardní databáze CSEcs
dc.subjectECGen
dc.subjectMatlaben
dc.subjectQRS detectionen
dc.subjectQT interval measurementen
dc.subjectstandard CSE databaseen
dc.titleMěření intervalů QTcs
dc.title.alternativeQT Interval Measurementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-24-09:48:28cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65442en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:58:53en
sync.item.modts2021.11.12 11:07:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeChrobák, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) MUDr. Kateřina Fialová (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record