Show simple item record

Short time Fourier transform for heart rate variability analysis

dc.contributor.advisorJanoušek, Otocs
dc.contributor.authorOsičková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:48:03Z
dc.date.available2018-10-21T17:48:03Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationOSIČKOVÁ, K. Analýza variability srdečního rytmu krátkodobou Fourierovou transformací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65415cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26174
dc.description.abstractPráce popisuje variabilitu srdečního rytmu, její fyziologický a klinický význam a způsoby analýzy. Jsou zde rozebrány metody vyhodnocení změn variability srdečního rytmu v časové oblasti a pomocí krátkodobé Fourierovy transformace. Tyto dvě metodiky srovnává podle vyhodnocení změn HRV zapříčiněných globální ischemií. V praktické části je popis vytvořené aplikace v programu Matlab pro analýzu HRV v časové oblasti a pomocí krátkodobé Fourierovy transformace. Výsledky byly získány z poloh R vln EG signálu izolovaných srdcí králíků.cs
dc.description.abstractThe thesis describes the heart rate variability (HRV), its physiological and clinical significance and the means of its analysis. It includes a thorough dissection of the methods applied in the process of HRV evaluation in a time domain and using the short-time Fourier transform. The thesis compare both of the methodologies regarding changes of HRV caused by global ischaemia. The practical part descibes the application created in Matlab for analysis in the time domain and using short-time Fourier transform. The resulsts were calculated from the positions R wave EG signal isolated rabbit hearts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVariabilita srdečního rytmucs
dc.subjectelektrogramcs
dc.subjectRR intervalcs
dc.subjectkrátkodobá Fourierova transformacecs
dc.subjectHeart rate variabilityen
dc.subjectelectrogramen
dc.subjectRR intervalen
dc.subjectshort-time Fourier transformen
dc.titleAnalýza variability srdečního rytmu krátkodobou Fourierovou transformacícs
dc.title.alternativeShort time Fourier transform for heart rate variability analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-24-09:48:26cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65415en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:12:36en
sync.item.modts2020.03.31 13:37:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSlávik, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Veronika Bulková, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record