Show simple item record

Analysis of Economic Indicators of a Selected Company Using Statistical Methods.

dc.contributor.advisorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorBělík, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:29:43Z
dc.date.available2019-05-17T11:29:43Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBĚLÍK, P. Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other40730cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2620
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Zdrojem informací pro analýzu jsou podklady z účetnictví firmy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje popisu metod finanční analýzy a statistickým metodám. V části praktické již analyzuji účetní výkazy a vybrané ukazatele finanční analýzou a následně aplikuji analýzu časových řad na ekonomické ukazatele.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with analysis of economical indexes of selected company. The source of information for analysis is documentation from accounting firm. Thesis is divided to teoretical and practical part. Teoretical part describes financial and statistical methods. In practical part are already analysed accounting reports and chosen indexes by financial analyse. Then I apply analysis of time series to economical indexes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČasové řadycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční ukazatelecs
dc.subjectTime seriesen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Indicators of a Selected Company Using Statistical Methods.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2011-07-16-10:45:23cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid40730en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:01:27en
sync.item.modts2021.11.12 11:31:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠlechta, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record