Show simple item record

Specifics of forming using elastomers

dc.contributor.advisorPodaný, Kamilcs
dc.contributor.authorBarák, Vítcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:20:10Z
dc.date.available2019-05-17T12:20:10Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBARÁK, V. Specifika tváření elastomery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64335cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26212
dc.description.abstractPráce obsahuje přehled metod tváření využívajících elastomerový nástroj včetně rozdělení jednotlivých nástrojů a vhodnosti k daným operacím. Tváření elastomery se řadí mezi nekonvenční metody tváření pomocí pružného nástroje, které je vhodné zejména pro tváření plechů. Jako materiál se používá pryž a polyuretan. Jsou zde také uvedeny vlastnosti, tvářecí síly a další zajímavosti elastomerů. Princip spočívá v nahrazení pevné části nástroje pružným médiem. Metody tváření jsou rozděleny podle konstrukce nástroje, na tváření otevřeným nástrojem a tváření uzavřeným nástrojem. Tváření otevřeným nástrojem zahrnuje ohýbání a zakružování. Mezi tváření uzavřeným nástrojem patří metody Guerin, Marform, Maslenikov, radiální vypínání a protlačování. Dále jsou uvedeny ukázky nástrojů a odlišnosti oproti konvenčním metodám a kapalinám. Výhodou elastomerového nástroje je nízká cena, jednoduchost a šetrnost k povrchově upraveným výrobkům. Nevýhodou je nízká životnost, nízká produktivita a použití velkých tvářecích sil. Tváření elastomery má uplatnění v kusové a malosériové výrobě.cs
dc.description.abstractThe thesis contains a review of methods using elastomer tool, including the distribution of tools and suitability to the operations. Forming using elastomers is among the unconventional forming methods using flexible tool which is especially suitable for sheet metal forming. The material is used rubber and polyurethane. There are described properties, forming forces and other attractions of elastomers. The principle consists in replacing the fixed part of the tool flexible medium. Forming methods are divided to open tool forming and close tool forming, according to the construction of forming tool. Open tool forming includes bending and roll bending. Among the close tool forming methods is Guerin, Marform, Maslenikov, radial expanding and extrusion. The following are examples of tools and differences compared to conventional methods and liquids. The advantage of elastomeric tool is a low cost, simplicity and frugality to surface modified products. The disadvantage is a low life, low productivity and the use of large forming forces. Forming using elastomers has application in the prototypes and small series production.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelastomerycs
dc.subjectnekonvenční metodycs
dc.subjectpryžcs
dc.subjectpolyuretancs
dc.subjectelastomersen
dc.subjectunconventional methodsen
dc.subjectrubberen
dc.subjectpolyurethaneen
dc.titleSpecifika tváření elastomerycs
dc.title.alternativeSpecifics of forming using elastomersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-24-12:15:23cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64335en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:06:41en
sync.item.modts2021.11.12 19:36:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePeterková, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí závěrečnou prací a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpověděl na otázky: 1. Co je to tvarový součinitel? 2. Jak může být nápomocné NC řízení při tváření prostřednictvím elastomerů? 3. Vysvětlete Mullinsův efekt. 4. Co je modul pružnosti? Vysvětlete rozdíl mezi modulem pružnosti kovů a elastomerů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record