Show simple item record

Cytotoxicity of selected naphthoquinones on prostatic cell cultures

dc.contributor.advisorProvazník, Ivocs
dc.contributor.authorMondeková, Věracs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:27:20Z
dc.date.available2019-05-17T03:27:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMONDEKOVÁ, V. Cytotoxicita vybraných naftochinonů na prostatických buněčných liniích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65492cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26237
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o cytotoxicitě vybraných naftochinonů na prostatických buněčných liniích. Úvodní část je věnována obecné charakteristice naftochinonů se zaměřením na jejich cytotoxicitu, testování a mechanismy cytotoxicity. Dále navazují kapitoly o cytotoxicitě, charakteristice a hlavně biologické aktivitě vybraných naftochinonů plumbaginu a naftazarinu. Poslední část teoretického oddílu je věnována fluorescenční mikroskopii a jejímu vyuţití při zkoumání cytotoxicity naftochinonů. Praktická část této práce se zabývá vyhodnocením výsledků cytotoxických testů a analýzou snímků buněk linií PC3 a PNT1A získaných pomocí fluorescenční mikroskopie. V závěru práce jsou všechny poznatky shrnuty a dány do souvislosti.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis discusses cytotoxicity of selected naphthoquinones on prostatic cell cultures. The introductory part is dedicated to general characteristic of naphthoquinones with focus on their cytotoxicity, testing of cytotoxicity and mechanisms of cytotoxicity. This part is followed by chapters about cytotoxicity, characteristics and biological activities of selected naphthoquinones; plumbagin and naphthazarin. The last part of this thesis’ theoretical section speaks about fluorescence microscopy and its use in research of naphthoquinones cytotoxicity. The practical part is dedicated to evaluation of cytotoxical tests’ results and to analysation of pictures of cells obtained by fluorescence microscope. At the end of thesis, all finding are summarized and put in the context.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnaftochinonycs
dc.subjectplumbagincs
dc.subjectnaftazarincs
dc.subjectbuněčné liniecs
dc.subjectfluorescenční mikroskopiecs
dc.subjectPC3cs
dc.subjectPNT1Acs
dc.subjectsegmentační metoda rozvodícs
dc.subjectmetoda rozvodí kontrolovaná markerycs
dc.subjectnaphthoquinonesen
dc.subjectplumbaginen
dc.subjectnaphthazarinen
dc.subjectcell culturesen
dc.subjectfluorescence microscopyen
dc.subjectPC3en
dc.subjectPNT1Aen
dc.subjectwatershed segmentationen
dc.subjectmarker-controlled watershed segmentationen
dc.titleCytotoxicita vybraných naftochinonů na prostatických buněčných liniíchcs
dc.title.alternativeCytotoxicity of selected naphthoquinones on prostatic cell culturesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:33cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65492en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:48:11en
sync.item.modts2019.05.19 05:21:03en
dc.contributor.refereeGumulec, Jaromírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record