Now showing items 1-1 of 1

  • Monitoring fotokatalytické aktivity redoxními barvivy 

    Uhrová, Ivana
    Tato bakalářské práce se zabývá posuzováním fotokatalytické aktivity oxidu titaničitého. Nejjednodušší a zároveň nejrychlejší metodou je odbarvování indikátorového inkoustu založeném na redoxním barvivu. Je zde charakterizováno ...