Now showing items 1-1 of 1

  • Produkce vodíku s využitím bakterií rodu Clostridium 

    Filová, Dagmar
    Bakalárska práca sa zaoberá produkciou vodíka baktériami rodu Clostridium – konkrétne C. butyricum a C. tyrobutyricum. V teoretickej časti sú rozobrané spôsoby výroby vodíka, rozdelené na biologické a nebiologické metódy. ...