Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrolytické vlastnosti roztoků hyaluronanu 

    Suchá, Šárka
    Bakalářská práce se zabývá studiem elektrolytických vlastností roztoků kyseliny hyaluronové. Při výzkumu bylo použito těchto metod: měření vodivosti, acidobazické a konduktometrické titrace a UV-VIS spektrofotometrie. ...