Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv kameniva na vlastnosti vysokohodnotných betonů. 

    Bezděk, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu jednotlivých kameniv na mechanické vlastnosti vysokohodnotných betonů. U vzorků byly sledovány pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku po 1, 7 a 28 dnech. Dále byl sledován ...