Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení mimořádných událostí v ústavech sociální péče 

    Svoboda, Radek
    Bakalářská práce pojednává o řešení mimořádných událostí v ústavech sociální péče. Jsou uvedeny základní pojmy této oblasti, případové studie, přehled legislativy a legislativně stanovených povinností pro výstavbu a provoz ...