Now showing items 1-1 of 1

  • Polymer-cementové kompozity se zvýšenou žáruvzdorností 

    Žůrová, Marcela
    Předmětem bakalářské práce je příprava vysokopevnostních polymer – cementových kompozitů na bázi vápenato – hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. Pro macro – defekt – free (MDF) kompozity je charakteristická nízká ...