Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv velikosti částic na vlastnosti malt. 

    Sehnal, Tomáš
    Ve stavebním průmyslu je každoročně vyšší spotřeba betonu jako stavebního materiálu. Výroba betonu je úzce spjata s emisemi CO2 a jiných skleníkových plynů. Snížení produkce skleníkových plynů může být dosaženo při vyšším ...