Now showing items 1-1 of 1

  • Monitoring konzumace cereálních výrobků u vzorku české populace 

    Vlachová, Martina
    Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem konzumace cereálních výrobků a stanovením některých jejich obsahových látek. V teoretické části je uveden přehled cereálních výrobků a jejich běžné složení. V experimentální části ...