Now showing items 1-3 of 3

 • Možnosti využití kotelní strusky z vysokoteplotního spalování uhlí 

  Dobeš, Jiří
  Tato práce se zabývá možnostmi využití kotelní strusky (škváry) v oblasti stavebního odvětví a příbuzných oborů. V průběhu práce je sledován vliv množství přidané kotelní strusky na vlastnosti past a malt na bázi portlandského ...
 • Samonivelační podlahy na bázi druhotných surovin 

  Darakevová, Michaela
  Práce se zabývá využitím druhotných surovin v samonivelačních podlahových systémech, kdy jako druhotné suroviny zde vystupují především klasické popílky, kotelní struska (škvára) a energosádrovec z odsíření spalin. Práce ...
 • Vliv velikosti částic na vlastnosti malt. 

  Sehnal, Tomáš
  Ve stavebním průmyslu je každoročně vyšší spotřeba betonu jako stavebního materiálu. Výroba betonu je úzce spjata s emisemi CO2 a jiných skleníkových plynů. Snížení produkce skleníkových plynů může být dosaženo při vyšším ...