Show simple item record

Analysis of AVG signals

dc.contributor.advisorRozman, Jiřícs
dc.contributor.authorJaneček, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:39Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:39Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationJANEČEK, D. Analýza AVG signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65387cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26363
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou arteriovelocitogramu (AVG). V první části práce se zabývám otázkou sběru dat AVG křivky. Rozebírám zde Dopplerův jev a princip Dopplerovských systémů pomocí níž data získáváme. V další části se zabývám metodami analýzy signálu AVG. To znamená popisem křivky, výpočtem koeficientů či metodami pro správné hodnocení signálu. Úkolem těchto analýz je roztřídit naměřená data do skupin dle patologických změn, z kterých lékař určí další postup léčby. V třetí kapitole se potom zabývám metodou shlukové analýzy ke klasifikaci dat naměřených Dopplerovskými systémy. Zabývám se zde algoritmem metody a výběrem nejvhodnějšího postupu shlukování. V následující části se zabývám praktickou částí práce. Popisuji zde poskytnutá data, program zvolený pro analýzu a popis algoritmu programu. V poslední kapitole popisuji dosažené výsledky.cs
dc.description.abstractThis semestral project deals with analytical arteriovelocitogram (AVG). In the first part I a question of collection data AVG curve. Doppler effect and principal of Doppler‘s systems whose assistance data gain is analyzed in this semestral project. In the next part I focus on methods of analytic signals AVG. This means discribing the curve, calculating coefficients or methods for correct evaluation of the signal. These analyzes should categorize the measured data into groups according to pathological changes, of which doctors will determine the next course of treatment. The final chapter deals with the method of cluster analysis to classify data measured by Doppler systems. I deal with the algorithm method and choose the best clustering procedure. In the following section I concern with the practical part. I describe the data which were provided, the program selected for the analysis and the description of the alghoritm. The last chapter describes the results I’ve obtained.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUltrazvukcs
dc.subjectDopplerův jevcs
dc.subjectDopplerovské systémycs
dc.subjectarteriovelocitogramcs
dc.subjectAVGcs
dc.subjectanalýza signálucs
dc.subjectshluková analýzacs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectGUIDE.cs
dc.subjectUltrasounden
dc.subjectDoppler effecten
dc.subjectDoppler systemsen
dc.subjectarteriovelocitogramen
dc.subjectAVGen
dc.subjectsignal analysisen
dc.subjectcluster analysisen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectGUIDE.en
dc.titleAnalýza AVG signálůcs
dc.title.alternativeAnalysis of AVG signalsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-24-09:48:24cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65387en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:14:39en
sync.item.modts2020.03.31 20:17:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBalogh, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (člen) prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. položil otázky: Jak byste počítal sensitivitu a specificitu při daných třech třídách? Testoval jste korelaci vašich třech parametrů? Ing. Martin Vítek, Ph.D. položil otázky: Zkoušel jste i nějakou jinou metodu než euklidovskou vzdálenost? Dělal jste standardizaci dat? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record