Show simple item record

Design and assessment of a new paint line arrangement at Automotive Lighting

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorBouček, Filipcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:28Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:28Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBOUČEK, F. Návrh a posouzení uspořádání nové lakovací linky ve společnosti Automotive Lighting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64239cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26387
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a uspořádáním nové lakovací linky ve společnosti Automotive Lighting s.r.o, Jihlava. Přesněji se jedná o navržení několika možných variant uspořádání strojů nutných pro zpracování polykarbonátových granulí a jejich přeměnu na polykarbonátové sklo za pomocí dvoukomponentního vstřikování. Sklo je dále lakováno na lakovací lince, jejíž návrh je též součástí tohoto projektu. Při navrhování jednotlivých pracovišť a jejich uspořádání se vychází jak z požadavků společnosti, tak ze zásad technologického projektování. Nejlepší ze tří variant je dále detailně zpracována a ekonomicky zhodnocena.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the design and arrangement of a new paint line at company Automotive Ligting s.r.o in Jihlava. It deals with design of several possible options of arrangement of machines that are required for the processing of polycarbonate granules and their conversion into acrylic glass using two-component injection molding. The glass is then coated with the coating line which is part of the arrangement included in this project. Design of the individual sites and their organization is based on both the company's requirements and the principles of technological design. The best of the three options is analyzed in detail and evaluated from the economic point of view.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTechnologické projektovánícs
dc.subjectvstřikovací liscs
dc.subjectlakovánícs
dc.subjectmultikriteriální hodnocenícs
dc.subjectnáklady.cs
dc.subjectTechnological designen
dc.subjectinjection moldingen
dc.subjectpaintingen
dc.subjectmulti-criteria evaluationen
dc.subjectcosts.en
dc.titleNávrh a posouzení uspořádání nové lakovací linky ve společnosti Automotive Lightingcs
dc.title.alternativeDesign and assessment of a new paint line arrangement at Automotive Lightingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-25-07:43:58cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64239en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:16:27en
sync.item.modts2021.11.22 22:38:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHrbáček, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (člen) plk. doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. (člen) prof. Ing. Libor Beneš, Dr. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)cs
but.defenceJak se volí vytíženost strojního parku pro velkosériovou výrobu? Efektivní font, jaký je rozdíl mezi efektivním fondem pracovníka a efektivním fondem stroje? Z čeho se skládá hodnota efektivního fondu? V současné době může docházet k poklesu objemu výroby automobilů na evropském trhu. Jak se změní návratnost investice, bude-li využití linky sníženo na 80%. Jedním z důležitých technologických kroků je popouštění pro snížení vnitřního pnutí. Jakým způsobem byste hodnotil účinnost eliminace vnitřního pnutí přímo v provozních podmínkách nové lakovny?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record