Show simple item record

Coherent Analog Processing of Optical Information

dc.contributor.advisorWilfert, Otakarcs
dc.contributor.authorHrůza, Liborcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:17:10Z
dc.date.available2019-11-27T20:17:10Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHRŮZA, L. Koherentní analogové zpracování optické informace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other8892cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26389
dc.description.abstractVe své práci rozebírám teorii Fourierovy transformace a její aplikace v souvislosti s teorií difrakce, zvláště pak Fraunhoferovy difrakce. V experimentální části sestavuji optický signálový procesor. Používám čočku pro získání Fourierovy transformace ve vlastní rovině, prostorové filtry umístěné do Fourierovy roviny a další čočku pro inverzní Fourierovy transformace. Jednoduché pracoviště se skládá z laseru, pro získání rovnoběžného monochromatického svazku, který ozáří objekt s otvorem. Používám čočky k zobrazí Fraunhoferova difrakčního obrazce do jejich zadní ohniskové roviny. Maska filtru propustí v difrakčním obrazci žádoucí světlo nebo zastaví nežádoucí vyplývající z tvaru ozařovaného předmětu. Rekonstrukční čočka umístěná za filtrem opět fokusuje prošlé paprsky a rekonstruuje filtrovaný předmět. Optická difrakce dává užitečnou představu o geometrickém uspořádání detailů předmětu. Experimenty provádím pro ověření také na jednoduchých objektech i reálných obrazech v matematickém programu Matlab. Ze znalosti difrakčního obrace a experimentálního uspořádání provedu výpočet velikosti kruhového předmětu. Uvádím praktické použití Fraunhoferovy difrakce a optické filtrace. Má práce poslouží jako dobrý úvod do teorie i praktické stránky optické filtrace.cs
dc.description.abstractIn my essay I show Fourier transform theory and applications in context with difraction theory especially Fraunhofer difraction. In part of the experiment, I set up an optical signal processing system. I take the Fourier transform of an input signal using a lens, filter the transform by placing various filters at the Fourier plane, and take the inverse transform. A simple optical bench consists of a laser, to produce a parallel, monochromatic beam which illuminates a specific area of the micrograph. Lens to focus the Fraunhofer diffraction pattern in the back focal plane of the lens. Mask transit contrived light or block out most of the noise in the diffraction pattern arising from image features. A reconstruction lens, placed behind the mask, refocuses the unobstructed rays and forms a filtered image. Optical diffraction provides useful information about the geometrical arrangement of subunits in the specimen. I make experiments for attestation on elementary objects and real images in mathematic program Matlab. From knowledge Fraunhofer difraction and organization of experiment I calculated size of circular object. I show practical using of Fraunhofer difraction and optical filtration. My essay give good introduction to the theory and techniques of optical filtration.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZpracování optické informacecs
dc.subjectOptická difrakcecs
dc.subjectOptická filtrace.cs
dc.subjectProcessing of Optical Informationen
dc.subjectOptical Diffractionen
dc.subjectOptical Filtration.en
dc.titleKoherentní analogové zpracování optické informacecs
dc.title.alternativeCoherent Analog Processing of Optical Informationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:04cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid8892en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:27en
sync.item.modts2020.05.22 12:22:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHudcová, Luciecs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šimša, CSc. (člen) Ing. Miloslav Macho, CSc. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record