Show simple item record

Semiconductor laser driver for 1Gbit/s

dc.contributor.advisorProkeš, Alešcs
dc.contributor.authorChlachula, Filipcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:17:10Z
dc.date.available2019-11-27T20:17:10Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationCHLACHULA, F. Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other8894cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26391
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá řešením problému obvodů budících polovodičové lasery. V úvodu práce je rozebrána problematika polovodičových laserů a jsou zde popsány jejich základní vlastnosti. Dále je popsán princip funkce laserových diod a rozebrány možnosti jejich buzení. Práce je zaměřena na buzení polovodičového laseru pomocí stejnosměrného a modulačního proudu. Je zde navrhnuto a popsáno několik obvodů. U těchto obvodů je provedena simulace. Obvod s nejlepšími výsledky byl realizován a odměřen v laboratoři.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis deals with a solution of the driving circuits of semiconductor laser. In the beginning of the thesis there is an analysis of semiconductor lasers and its characteristics. Then the principle of laser diodes and its excitation is described. This thesis is focused on semiconductor laser excitation through the use of direct and modulating current. Several circuits are described, designed and simulated. The best resulting circuit is realized and measured in the laboratory.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolovodičový lasercs
dc.subjectVCSELcs
dc.subjectmodulační proudcs
dc.subjectbudičcs
dc.subjectautomatická regulace výkonucs
dc.subjectsemiconductor laseren
dc.subjectVCSELen
dc.subjectmodulation currenten
dc.subjectdriveren
dc.subjectautomatick power controlen
dc.titleBudič polovodičového laseru pro 1Gbit/scs
dc.title.alternativeSemiconductor laser driver for 1Gbit/sen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:04cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid8894en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:27en
sync.item.modts2020.05.22 12:43:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKřivák, Petrcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent referuje o své diplomové práci a seznamuje komisi s dosaženými výsledky. Čtou se posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student odpovídá na dotazy oponenta. Probíhá rozprava o diplomové práci. Student reaguje na otázky a připomínky členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record