Show simple item record

Analysis of Customer Satisfaction and Suggested Measures for its Improvement

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorKadlčková, Michaelacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:12:36Z
dc.date.available2018-10-21T16:12:36Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKADLČKOVÁ, M. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63800cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26431
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků Rekreačního areálu REVIKA. Práce vychází z teoretických poznatků týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a marketingového výzkumu, který představuje stěžejní část této práce. V praktické části je firma nejprve popsána a analyzována, dále jsou v práci vyhodnoceny a zpracovány výsledky průzkumu spokojenosti zákazníků na základě dotazníkového šetření. V závěru jsou pak navrženy opatření na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků dané společnosti.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with an analysis of customer satisfaction at the recreational area REVIKA. The work is based on theoretical findings oriented on customers, methods of measuring customer satisfaction, and marketing research which represents the mainstay of the work. The company is described and analyzed in the practical part. Furthermore, the results are processed and evaluated on the basis of a questionnaire survey. Consequently, some measures are suggested for improving customer satisfaction at the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingový výzkumcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectspokojenost zákazníkůcs
dc.subjectanalýza marketingového prostředícs
dc.subjectMarketing researchen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectanalysis of the marketing environmenten
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeAnalysis of Customer Satisfaction and Suggested Measures for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2013-06-20-09:16:20cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63800en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:29:12en
sync.item.modts2020.03.30 12:48:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSobotková, Eliškacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta práce - zodpovězeno doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. Otázka: Časový harmonogram zpracování webových stránek, projednání návrhů s managementem firmy - zodpovězeno prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Otázka: Tvorba www stránek - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record