Show simple item record

Analysis of Customer Satisfaction and Suggested Measures for its Improvement

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorMatějová, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:11:55Z
dc.date.available2018-10-21T16:11:55Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMATĚJOVÁ, M. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63801cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26434
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. Poskytuje přehled o dané problematice, do které patří zejména analýza zákazníků a marketingového prostředí, marketingový výzkum a s tím spojené další pojmy. Cílem práce je analyzovat spokojenost zákazníků společnosti m.a. alu servis s.r.o. pomocí dotazníkového šetření a navrhnout a nalézt co nejefektivnější způsob jak zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a úroveň spokojenosti zákazníků.cs
dc.description.abstractMaster´s thesis deals with the analysis of customer satisfaction in selected company. Provides an overview of the subject to which include customer analytics and marketing environment, marketing research, and other related concepts. The aim of this thesis is to analyze the customer satisfaction in the company m.a. alu service s.r.o. through a questionnaire survey and design and find the most effective way to improve the quality of service and customer satisfaction levels.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZákazníkcs
dc.subjectanalýza spokojenosti zákazníkacs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectdotazník.cs
dc.subjectCustomeren
dc.subjectanalysis of customer satisfactionen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectquestionnaire.en
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeAnalysis of Customer Satisfaction and Suggested Measures for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-20-09:16:21cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63801en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:15:51en
sync.item.modts2021.11.12 15:09:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMatoušková, Terezacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jana Stávková, CSc. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta Odpovězeno Ing. Luňáček Plátce DPH Odpovězeno Ing. Mazlová Zaměření pracovníků Odpovězeno prof. Režňáková Finanční situace podniku Odpovězeno částečně prof. Stávková Teoretická úroveň práce, dotazníkové šetření Odpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record