Show simple item record

Design of Device for Regrinding of Specimens

dc.contributor.advisorSmejkal, Davidcs
dc.contributor.authorMatečka, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:11:34Z
dc.date.available2018-10-21T17:11:34Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMATEČKA, M. Konstrukce zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63860cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26548
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků. V první části je popsána technologie broušení, řezné podmínky pro vnější obvodové broušení rotačních ploch, kinematické a dynamické jevy vznikající při těchto podmínkách. Dále je pojednáno o nástrojích pro broušení a jejich použití. V dalších bodech jsou popsány konstrukce základních součástí brusek. Jako poslední je v této části popsáno testovací zařízení, na kterém jsou zkušební vzorky testovány. Další část práce se zabývá popisem cíle a analýzou problémů. Následně jsou popsány různé varianty konstrukčních řešení. Po zhodnocení výhod a nevýhod všech variant je vybráno optimální konstrukční řešení, které je detailně popsáno v poslední části.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on design of device for regrinding of specimens. In the first part is described grinding technology, cutting conditions for grinding of outer cylindrical surfaces and kinematic and dynamic phenomena arising in these conditions. There are also analyzed the grinding tools and their using. In the next points are described the designs of the grinder’s basic components. The last in this chapter is described the testing device on which the specimens are tested. The next chapter is focused on description of the objectives and analyzing the problems. There are described the variants of design solutions. After assessment of advantages and disadvantages of all variants is selected optimum design solution which is detailed described in the last section.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbroušenícs
dc.subjectbruskacs
dc.subjecttvarové plochycs
dc.subjectgrindingen
dc.subjectgrinding machineen
dc.subjectshaped surfacesen
dc.titleKonstrukce zařízení pro přebrušování zkušebních vzorkůcs
dc.title.alternativeDesign of Device for Regrinding of Specimensen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-24-12:15:33cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid63860en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:17:46en
sync.item.modts2020.03.30 13:09:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNečas, Davidcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record