Show simple item record

Design and Testing of Algorithms for Controlling the Relative Humidity in the AFM Chamber

dc.contributor.advisorBartošík, Miroslavcs
dc.contributor.authorNezval, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:29:15Z
dc.date.available2019-04-03T22:29:15Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationNEZVAL, D. Návrh a testování algoritmů pro regulaci relativní vlhkosti v komoře mikroskopu AFM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64494cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26652
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá regulací relativní vlhkosti v komoře mikroskopu AFM. K automatické regulaci jsou využity regulátory na principech PID regulace s konstantními koeficienty, samočinně nastavující PID regulace a fuzzy regulace. Tyto principy jsou vysvětleny a s využitím těchto znalostí jsou navrženy čtyři algoritmy pro regulaci relativní vlhkosti.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with controlling the relative humidity in the AFM chamber. There are used controllers based on principles of PID controlling with constant coefficient, self-tuning PID controlling and fuzzy controlling for the automatic controlling. This principles are explained and with this knowledge are designed and tested four algorithm for controlling the relative humidity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectregulace relativní vlhkostcs
dc.subjectPID regulátorcs
dc.subjectsamočinný PID regulátorcs
dc.subjectfuzzy regulátorcs
dc.subjectcontrolling the relative humidityen
dc.subjectPID controlleren
dc.subjectself-tuning PID controlleren
dc.subjectfuzzy controlleren
dc.titleNávrh a testování algoritmů pro regulaci relativní vlhkosti v komoře mikroskopu AFMcs
dc.title.alternativeDesign and Testing of Algorithms for Controlling the Relative Humidity in the AFM Chamberen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-24-12:06:47cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64494en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:04:11en
sync.item.modts2021.11.12 08:18:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠulc, Daliborcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record