Show simple item record

Analysis of tar formed by combustion of biomass

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorChytil, Václavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:29Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:29Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationCHYTIL, V. Analýza dehtu vzniklého spalováním biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41881cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2671
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na analýzu dehtu vzniklého při spalování biomasy. Vzorky dehtů byly poskytnuty Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jako stanovované skupiny látek byly zvoleny BTEX, polycyklické aromatické uhlovodíky a n-alkany. Před vlastním stanovením byly vzorky (roztoky dehtů v acetonu) upraveny. V případě BTEX a n-alkanů se jednalo pouze o filtraci a ředění, v případě polycyklických aromatických uhlovodíků byly vzorky po filtraci ještě přečištěny přes silikagel pomocí sloupcové chromatografie. Jako analytická metoda pro stanovení BTEX a n-alkanů byla zvolena plynová chromatografie s plamenovým ionizačním detektorem (GC-FID). Polycyklické aromatické uhlovodíky byly stanoveny pomocí plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickým detektorem (GC-MS).cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is focused on the analysis of the tar formed during combustion of biomass. Samples of the tar were provided by Energy Institute, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology. BTEX, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and n-alkanes were chosen as groups of target compounds. Samples (tar solutions in acetone) were refined before the final analysis. In the case of BTEX and n-alkanes, only filtration and dilution were used. In the case of polycyclic aromatic hydrocarbons, samples were filtered and then cleaned-up by column chromatography using silica gel. Gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID) was chosen as an appropriate analytical method for the determination of target compounds from selected groups of BTEX and n-alkanes. Target compounds from the group of polycyclic aromatic hydrocarbons were determined by gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectBTEXcs
dc.subjectdehetcs
dc.subjectn-alkanycs
dc.subjectpolycyklické aromatické uhlovodíkycs
dc.subjectplynová chromatografie s plamenovým ionizačním detektoremcs
dc.subjectplynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickým detektoremcs
dc.subjectsloupcová chromatografiecs
dc.subjectbiomassen
dc.subjectBTEXen
dc.subjecttaren
dc.subjectn-alkanesen
dc.subjectpolycyclic aromatic hydrocarbonsen
dc.subjectgas chromatography with flame ionization detectoren
dc.subjectgas chromatography with mass spectrometric detectionen
dc.subjectcolumn chromatographyen
dc.titleAnalýza dehtu vzniklého spalováním biomasycs
dc.title.alternativeAnalysis of tar formed by combustion of biomassen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-21-09:24:03cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid41881en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:07:41en
sync.item.modts2019.05.18 20:16:17en
dc.contributor.refereeČáslavský, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record