Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorBarilková, Evacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:37Z
dc.date.available2018-10-21T19:37:37Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBARILKOVÁ, E. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66796cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26742
dc.description.abstractBARILKOVÁ, E. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Diplomová práce. Brno: VUT v Brně, 2013. V diplomové práci se zabývám finančním řízením příspěvkových organizací zřizova-nými územním samosprávným celkem se zaměřením na základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části obecně charakterizuji příspěvkové organizace a analyzuji systém financování základního školství v České republice. V praktické části se snažím aplikovat teorii na konkrétní případ základní školy. Především se zaměřuji na finanční toky plynoucí do tohoto rezortu ze státního rozpočtu a rozpočtu obce, jakožto zřizovatele základní školy. Také zde rozebírám alternativní způsoby financování, které škola získává vlastními aktivitami (čerpání zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie). Práce ve svém závěru obsahuje návrh zefektivnění financování dané základní školy.cs
dc.description.abstractBARILKOVÁ, E. Company financial assessment and optimization. Diploma thesis. Brno: VUT Brno, 2013. The diploma thesis specializes in financial management of state-funded institutions established by territorial autonomy, with focus on primary schools. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical one describes state-funded institutions and analyses system of financing elementary education in the Czech Republic. Practical part applies the theory on a specific case of primary school. Primarily with focus on financial flows from the state and municipal budget as a founder of the primary school. I also analyse alternative ways of funding, which are gained through own activities (e.g. EU structural funds). The final part includes the plan of financial optimization of this primary school.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPříspěvkové organizacecs
dc.subjectfinancování školstvícs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectnávrhy na zlepšení finanční situacecs
dc.subjectState-funded institutionsen
dc.subjectfinancing education systemen
dc.subjectsubsidiesen
dc.subjectprimary schoolen
dc.subjectproposals for financial optimizationen
dc.titleHodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-20-08:55:07cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66796en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:24:39en
sync.item.modts2021.11.22 21:40:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVrtalová, Janacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta DP: odpovězeno Otázka: prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. Zdroje hodnot finančních ukazatelů- Z jakých zdrojů studentka získala hodnoty jednotlivých finančních ukazatelů? Jaké další nástroje pro analýzu problematiky DP by mohli být využity? Odpovězeno Otázka: Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. Proč byla využita SWOT analýza- je to dostatečný nástroj pro DP? Odpovězeno Otázka: Ing. Karel Doubravský, Ph.D. Zaměření I. a II. stupně základní školy Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record