Show simple item record

Business Plan - Construction of Sports Facilities

dc.contributor.advisorMazlová, Tamaracs
dc.contributor.authorTeršl, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:30:19Z
dc.date.available2019-05-17T11:30:19Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationTERŠL, M. Podnikatelský plán - výstavba sportovního zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66743cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26763
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vypracováním projektu sloužícímu ke zhodnocení sportovního zařízení s označením Zip-Line. Tento projekt má sloužit jako podklad k co možná nejobjektivnějšímu posouzení celé atrakce jak z hlediska ekonomických aspektů, tak i z hlediska realizovatelnosti celého projektu.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis is engaged in to make out a projekt for managing new adrenaline attraction called Zip-Line. This projekt is made as a document for the most objective evaluation of economical aspects and the question of feasibility.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectkapacitacs
dc.subjectstudie zájmu.cs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectprojecten
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectcapacityen
dc.subjectstudy of interest.en
dc.titlePodnikatelský plán - výstavba sportovního zařízenícs
dc.title.alternativeBusiness Plan - Construction of Sports Facilitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2013-06-24-11:26:57cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66743en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:02:37en
sync.item.modts2021.11.12 21:49:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeJuřica, Pavelcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Václav Mačát (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta bakalářské práce: ODPOVĚZENO ČÁSTEČNĚ Otázka: doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA - Čeho se týká studie proveditelnosti ve Vašem případě? ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D. - Kde v práci je naplněn cíl práce? ODPOVĚZENO ČÁSTEČNĚ Otázka: Ing. Kristína Estélyiová, Ph.D. - Kdy jste přišel na to, že daný projekt je nerealizovatelný? ODPOVĚZENOcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record