Show simple item record

Drupal editing system

dc.contributor.advisorMartinásek, Zdeněkcs
dc.contributor.authorProcházka, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:27:24Z
dc.date.available2019-05-17T03:27:24Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPROCHÁZKA, J. Redakční systém Drupal [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66713cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26826
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá redakčním systémem Drupal, dále zkoumá open source redakční systémy a klade pozornost systému Drupal 7. Analyzována možnost migrace systémů Drupal verze 6 na verzi 7. Při migraci je třeba mít na zřeteli již existující struktury webové prezentace, vytvořené uživatelské účty, podporované webové servery, databáze. V praktické části diplomové práce je realizovaná migrace zadané webové prezentace na verzi Drupal 7. Po migraci zkontrolována korektnost a funkčnost všech modulů a obsahu webu. Nasazen nový redakční systém Joomla 2.5. Výsledná webová prezentace doplněna o potřebné moduly zajišťující optimalizaci SEO. Nakonfigurovány všechny potřebné parametry SEO. Vliv optimalizace podrobně otestován a zhodnoceny dosažené výsledky. Analýza a testování zaměřena na vyhledávače Google a Seznam. Z výsledků analýzy provedena optimalizace webové prezentace. Všechny implementované moduly aktualizovány a otestována funkčnost. Do webové prezentace implementovány jazykové přepínače a revidován obsah stránek. Provedeno kompletní testování webové prezentace.cs
dc.description.abstractMy Diploma thesis deals with the content management system Drupal, further explores the open source content management systems and puts the attention on Drupal 7. Analyzed the possibility of migration of Drupal version 6 to version 7. When you migrate, you must be aware of already existing structure, Web presentations already created user accounts, Web sites, databases. In the practical part of the Thesis is carried out on the migration of the Web slide show version of Drupal 7. After the migration, checked the correctness and functionality of all modules and Web content. Deployed a new content management system Joomla 2.5. The final presentation is supplemented by the necessary modules to optimize SEO. Configured with all necessary parameters for SEO. Influence of optimization tested and evaluated in detail the results obtained. Analysis and testing focused on Google and Seznam. The results of the analysis carried out optimization of Web presentation. All of the implemented modules updated and tested for functionality. In the website is implemented a language switch, and revised the contents of the pages. Carried out a complete testing of a Web presentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDrupalcs
dc.subjectinternetový projektcs
dc.subjectJoomlacs
dc.subjectredakční systémcs
dc.subjectSEO optimalizace.cs
dc.subjectcontent management systemen
dc.subjectDrupalen
dc.subjectInternet projecten
dc.subjectJoomlaen
dc.subjectSEO optimization.en
dc.titleRedakční systém Drupalcs
dc.title.alternativeDrupal editing systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:37cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66713en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:10:30en
sync.item.modts2021.11.12 12:26:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKoutný, Martincs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radoslav Vargic, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record