Show simple item record

Analysis of the Selected Firm

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorRysková, Dianacs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:30:20Z
dc.date.available2019-05-17T11:30:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationRYSKOVÁ, D. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63600cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26933
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zhodnocením situace vybraného podniku prostřednictvím analýz vnějšího a vnitřního okolí, mezi které patří SLEPTE analýza, SWOT analýza a Porterův model pěti konkurenčních sil. Teoretická část vystihuje podstatu jednotlivých analýz, které jsou následně aplikovány v praktické části bakalářské práce. Na základě výsledků z analýz jsou navržena řešení zjištěných problémových oblastí, směřující k upevnění postavení společnosti na trhu a jejího možného růstu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the assessment of the situation of selected company through analysis of internal and external environment, including SLEPTE analysis, SWOT analysis and Porter’s five forces model. The theoretical part describes essence of the individual analyses that are applied in the practical part of this thesis. Based on the results of the analyses are proposed solutions to the problem areas that leading to strengthening the company’s position in the market and its potential growth.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSwot analýzacs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectpříležitostics
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectPorter's five forces modelen
dc.subjectopportunitiesen
dc.titleAnalýza vybrané firmycs
dc.title.alternativeAnalysis of the Selected Firmen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-27-07:58:52cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid63600en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:55:57en
sync.item.modts2021.11.22 12:17:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVejvalková, Terezacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Oto Lipovský (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) JUDr. Petra Schillerová, Ph.D. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího bakalářské práce: odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno Ing. Lipovský: Co by musela firma podstoupit, aby mohla vstoupit na automobilový trh?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record