Show simple item record

The real estate division - multifunctional building

dc.contributor.advisorŠmahel, Milancs
dc.contributor.authorLužný, Vítězslavcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:25:59Z
dc.date.available2019-11-27T20:25:59Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationLUŽNÝ, V. Reálné dělení nemovitostí - multifunkčního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63645cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27012
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku posouzení možnosti reálného rozdělení posuzované nemovitosti jako možnosti při vypořádání spoluvlastnictví, když nedojde k dohodě mezi spoluvlastníky. V rámci teoretické části je celá problematika popsána a vysvětlena v obecné rovině. V praktické části je posuzovaná nemovitost popsána a posouzena na možnost reálného rozdělení po všech stránkách. V rámci posouzení jsou navrženy nutné stavební úpravy pro reálné rozdělení, je provedeno ocenění nerozdělené nemovitosti a nemovitostí po rozdělení, vyčíslení výše nákladů na stavební úpravy a návrh vypořádání spoluvlastnictví podle vlastnických podílů.cs
dc.description.abstractThis Master´s thesis is focused on assessing the possibility of a real division of the property in question of options in settlement of ownership, if there is no agreement between the venturers. In the theoretical part of the thesis was all the problems described and explained in general terms. In the practical part was the property described and assessed the possibility of a real division in all aspects. There were designed the construction works for the real division, performed valuations of undivided property and property after a real division, quantified the cost of construction works and drafted settlement of ownership by ownership interests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectReálné rozdělení nemovitostics
dc.subjectvypořádání spoluvlastnictvícs
dc.subjectoceněnícs
dc.subjectnávrh rozdělenícs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectThe real estate divisionen
dc.subjectsettlement of ownershipen
dc.subjectvaluationen
dc.subjectdesign divisionen
dc.subjectitemized budgeten
dc.titleReálné dělení nemovitostí - multifunkčního objektucs
dc.title.alternativeThe real estate division - multifunctional buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-21-08:26:30cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63645en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:07:03en
sync.item.modts2021.11.08 13:10:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDittrichová, Lenkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record