Show simple item record

Marketing Plan of Troma, spol. s r.o.

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorPetroš, Karelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:30:20Z
dc.date.available2019-05-17T11:30:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPETROŠ, K. Marketingový plán firmy Troma, spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other65862cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27058
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje marketingové plánování firmy Troma, spol. s r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy marketingu a podstatné rysy toho, jak je marketing řízen v organizaci. V kapitolách popisujících marketingový plán jsou popsány jednotlivé typy analýz, návrh marketingové strategie a realizace v organizaci. V praktické části je použito teoretického základu k popisu současného marketingového plánování ve firmě Troma, spol. s r.o. a návrh optimálního marketingového plánu. Cílem bakalářské práce je analýza současného marketingového plánování a řízení firmy Troma, spol. s r.o. a návrh optimálního marketingového plánu.cs
dc.description.abstractThis bachelor‘s thesis describes marketing planning of the company Troma, spol. s r.o. The theoretical part defines the basic concepts of marketing and essential features of how marketing is managed in the organization. In chapters describing the marketing plan there are different types of analysis, design and implementation of the marketing strategy of the organization. The theoretical basis is used in the practical part to describe the current marketing planning in the company Troma, spol. s.r.o. and proposal of an optimal marketing plan. The aim of this work is to analyze the current marketing planning and management of the company Troma, spol. s.r.o. and proposal of an optimal marketing plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingové řízenícs
dc.subjectmarketingový pláncs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing managementen
dc.subjectmarketing planen
dc.subjectmarketing strategyen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectmarketing communicationen
dc.titleMarketingový plán firmy Troma, spol. s r.o.cs
dc.title.alternativeMarketing Plan of Troma, spol. s r.o.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-24-11:28:30cs
thesis.disciplineManagement v tělesné kultuřecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65862en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:51:28en
sync.item.modts2019.05.19 08:46:56en
dc.contributor.refereePokorný,, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record