Show simple item record

Marketing Mix of Selected Company

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorObrtel, Gabrielcs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:30:20Z
dc.date.available2019-05-17T11:30:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationOBRTEL, G. Marketingový mix vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66824cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27132
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu marketingu ve společnosti ACO Industries k. s. a obsahuje návrh na jeho zlepšení. Teoretická část definuje marketing nejprve z nejobecnějšího hlediska, poté přechází v definici marketingového mixu a dalších marketingových nástrojů. Praktická část obsahuje popis společnosti ACO Industries k. s. a její zhodnocení pomocí marketingového mixu. Následuje návrh opatření, vedoucích k zlepšení aktuálního stavu marketingu.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on assessment of actual marketing condition in ACO Industries k. s. and it contains the proposal for its improvement. The theoretical part, first, defines marketing from the most general point of view and then it passes into the definition of marketing mix and other marketing tools. Practical part contains the description of ACO Industries k. s. and its assessment using the marketing mix. It continues with the proposal of the draft measures leading to improvement of actual marketing condition.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectnástroje marketingového mixucs
dc.subjectrelationship marketingcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPorterova analýza 5 konkurenčních silcs
dc.subjectSLEPTE analýza.cs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing mix toolsen
dc.subjectrelationship marketingen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPorter’s analysisen
dc.subjectSLEPTE analysis.en
dc.titleMarketingový mix vybrané firmycs
dc.title.alternativeMarketing Mix of Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2013-06-24-11:26:55cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66824en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:51:29en
sync.item.modts2019.05.18 19:58:13en
dc.contributor.refereeCísek, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record