Show simple item record

Analysis and Design an Information System for STAVOČ spol. s r.o

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrcs
dc.contributor.authorSoukop, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:35:13Z
dc.date.available2016-06-20cs
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSOUKOP, M. Analýza a návrh informačního systému pro společnost STAVOČ spol. s r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other64725cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27168
dc.description.abstractABSTRAKT Tato práce se zabývá analýzou a návrhem informačního systému pro společnost STAVOČ spol. s r. o., která se zabývá zemními pracemi, stavebními prácemi, rekonstrukcemi a zámečnictvím. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první částí je se seznámení s teoretickými východisky. V druhé části je analýza stávajícího stavu, kde za použití odborných metod dojde ke zhodnocení stavu informačních technologií a systémů společně s požadavky společnosti na tento systém. Ve třetí části se budu zabývat návrhem informačního systému dle konkrétních požadavků na funkčnost.cs
dc.description.abstractABSTRACT This work deals with the analysis and design of information system for company STAVOČ spol. s r. o., which is engaged in earthworks, building works, renovations and locksmithery. The work is divided into three main parts. The first part is the introduction to the theoretical basis. The second part is an analysis of the current situation, where the use of specialized techniques is to assess the state of information technology and systems, together with the requirements of company on this system. In the third part, I will discuss the proposal of the information system according to specific requirements on functionality.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectPerlcs
dc.subjectDiagramycs
dc.subjectDatabázecs
dc.subjectDatové modelovánícs
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectPerlen
dc.subjectDiagramsen
dc.subjectDatabaseen
dc.subjectData modelingen
dc.titleAnalýza a návrh informačního systému pro společnost STAVOČ spol. s r.ocs
dc.title.alternativeAnalysis and Design an Information System for STAVOČ spol. s r.oen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-27-11:33:40cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64725en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:51:30en
sync.item.modts2019.05.18 08:31:26en
dc.contributor.refereeHorák, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record