Now showing items 1-1 of 1

  • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

    Mynářová, Iveta
    Cieľom tejto diplomovej práce je návrh mestského polyfunkčného domu v komplikovanej topografickej situácii úpätia ulice Pekařské s definovaním jeho funkčného obsahu na základe analýzy potrieb štvrte, vzájomných vzťahov ...