Now showing items 1-1 of 1

  • Záhady městské zahrady 

    Flídr, Jan
    Jaký dopad má pro fungování města plocha zahrádkářské kolonie ležící v centru města obklopena městskou zástavbou? Jaký význam zaujímá zahrádkářské kolonie pro člověka? Aktivace těchto ploch s využitím potenciálu pro vytvoření ...