Now showing items 1-2 of 2

  • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

    Bímová, Marta
    V sevření ulic Pekařské a Anenské, nedaleko historického centra Brna, se nachází nezastavěná parcela trojúhelníkového půdorysu. Parcela má specifickou složitou topografií a nesourodou okolní zástavbu. Navržený objekt reaguje ...
  • Ponava - potenciál rozvoje území 

    Kálalová, Kateřina
    Předmětem diplomové práce je úvaha nad nedostatečným využitím Ponavy, zejména areálu bývalého fotbalového stadionu. Cílem je najít takové řešení, které přinese do této oblasti život, zhodnotí potenciál místa a zároveň ...