Recent Submissions

 • Možnosti použití polymerních vláken s plazmovou úpravou v cementových kompozitech 

  Žižková, Lucie
  Plazmová úprava představuje novou progresivní metodu, jak zvýšit užitné vlastnosti polymerních vláken. Práce je zaměřena na ověření efektu úpravy povrchu polymerních vláken do betonu nízkoteplotním plazmatem. Je popsána ...
 • Rodinný dům 

  Králík, Václav
  V této bakalářské práci jsem si dal za cíl zpracovat novostavbu rodinného domu. Rodinný dům je určen pro bydlení. Základní architektonický koncept nového domu je založen na myšlence navržení nadstandartního rodinného ...
 • Municipální bytová politika 

  Machačková, Barbora
  Tématem této bakalářské práce je Municipální bytová politika. Je rozdělena na tři části, dvě z nich jsou teoretické a jedna praktická. První teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou bytové politiky, popisuje roli ...
 • Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově 

  Pilařová, Jana
  Tématem mé bakalářské práce je ,, Technologická etapa zastřešení haly ve Všeradově“. Hlavním úkolem této práce je navrhnout dvě varianty zastřešení haly včetně různých zvedacích mechanismů a poté posoudit po stránce finanční, ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Koutná, Vendula
  Tématem bakalářské práce je návrh nízkoenergetického rodinného domu v obci Droždín v Olomouckém kraji. Budova čítá dvě nadzemní podlaží bez podsklepení. Objekt má ustupující podlaží a je zastřešené sedlovou a valbovou ...
 • Rodinný dům s ordinací psychiatra 

  Foltas, Petr
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s ordinací psychiatra. Objekt je jednopodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepený. Přízemí je rozděleno na část obytnou a část provozní (ordinace). Podkroví má pouze funkci obytnou. ...
 • Úprava křižovatky silnic I/52, II/381 a II/395 u Pohořelic 

  Merčáková, Petra
  Tato bakalářská práce řeší úpravu dopravního režimu stávající čtyřsměrnné poměrně rozsáhlé úrovňové křižovatky silnic I/52, II/381 a II/395 u Pohořelic. Řešení je komplikováno tím, že silnice I/52 je jedním z hlavních ...
 • Vliv technologie provádění tepelných izolací na cenu stavebního objektu 

  Charvát, Jakub
  Tato práce podrobně popisuje druhy a vlastnosti materiálů používaných pro tepelné izolace, technologie provádění zateplování budov, jejich výhody a nevýhody. U několika variant, které jsou v současné době nejpoužívanější, ...
 • Rekonstrukce zděného objektu 

  Kolářová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na rekonstrukci zděných bytových domů z hlediska statické únosnosti. Práce shrnuje náležitosti a informace ke zhodnocení stávajícího stavu zděných objektů, obsahuje teoretické i praktické výpočty ...
 • Doba návratnosti investice do rekonstrukce multifunkčního objetku 

  Kučma, Ľubomír
  Bakalářská práce na téma „Doba návratnosti investice do rekonstrukce multifunkčního objektu“ pojednává o investování finančních prostředků do zlepšení podmínek užívaní multifunkčního objektu. V teoretické rovině se zabývá ...
 • Bytový dům 

  Šťastný, Václav
  Předmětem bakalářské práce je nový bytový dům s provozovnami. Tento dům je řešen stěnovým systémem porotherm, stropy jsou monolitické ze železobetonu a střecha je plochá. Dům má tři nadzemní podlaží, z čehož první nadzemní ...
 • Vlastnosti, zkoušení a využití UHPC v konstrukcích 

  Myšičková, Lucie
  Práce popisuje vlastnosti a složení UHPC v porovnání s betony běžných a vysokých pevností. Uvádí příklady již realizovaných staveb z UHPC. Experimentální část popisuje optimalizaci betonové směsi a výrobu zkušebních těles. ...
 • Zajištění stavební jámy se založením bytového domu AUGUSTIN v Brně 

  Malinský, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout založení bytového domu AUGUSTIN v Brně s ohledem na geotechnické poměry. Dále pak navrhnout zajištění stavební jámy pro vybudování podzemní garáže s ohledem na okolní zástavbu. ...
 • Přístavba víceúčelového domu v Mělníku, práce vnitřní a dokončovací 

  Sládek, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provádění podlah v objektu přístavby víceúčelového domu v Mělníku. Tato práce obsahuje technologický předpis, který je zaměřený na technologickou etapu podlahy, časové plánování, ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu z tenkostěnných ocelových profilů 

  Bulíček, Radek
  Cílem bakalářské práce je návrh a ověření únosnosti nosných prvků jednopodlažního rodinného domu z tenkostěnných za studena tvarovaných prvků. Součástí domu je také přistavené stání pro automobily z dřevěných prvků. Rodinný ...
 • Novostavba bytových domů, II. etapa „Díly za Svatým Jánem“ v Kuřimi, práce vnitřní a dokončovací. 

  Běťák, Rostislav
  Bakalářská práce se zabývá vnitřními a dokončovacími pracemi v bytovém domě – blok F. Novostavba se nachází v obci Kuřim, v její části „Díly za Svatým Jánem“ na ulici Metelkova. Objekt se nachází na parcele číslo 2642/431 ...
 • Průzkumy a hodnocení konstrukcí z kamene 

  Šarounová, Pavla
  Práce se zabývá aplikací postupu hodnocení existujících konstrukcí z normy ČSN ISO 13822 na posuzování kamenných konstrukcí. K těm je zde přistupováno jako ke konstrukcím zděným, avšak s určitými specifiky. Vzhledem k tomu, ...
 • Sanace vlhkého zdiva multifunkčního objektu v Šumperku 

  Krutílková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá sanací vlhkého zdiva multifunkčního objektu v Šumperku. Jedná se konkrétně o provedení sanačních omítek a podlah ve spodní stavbě. Na toto téma je zpracován: Časový a finanční plán, technologická ...
 • Energeticky pasivní dům 

  Výtisk, Jiří
  Bakalářská práce „Energeticky pasivní dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných norem a předpisů. Pasivní dům je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s pultovou střechou. Jedná se o samostatně ...
 • Tvorba DMT a orotofotomapy v Brno-Líšni 

  Chupáčová, Mária
  Bakalárska práca je zameraná na tvorbu DMT a ortofotomapy v lokalite Brno-Líšeň. Úvodná časť práce je venovaná teoretickým základom fotogrametrie, postupom spracovania leteckých snímok a princípom tvorby digitálneho modelu ...

View more