Recent Submissions

 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy zóny ke kontrole v lokalitě Brno ul. Havlíčkova 

  Ptáček, Pavel
  Cílem této práce je tvorba účelové mapy polohopisné situace vymezené části ulice Havlíčkova. Předmětem zaměření je komunikace, sousední dostupné objekty a povrchové znaky inženýrských sítí. Iniciátorem práce je Magistrát ...
 • Geodetická dokumentace vedení vodovodního řadu 

  Jeschkeová, Jana
  Zaměření nové části vodovodního řadu v obci Harrachov a vyhotovení dokumentace dle platných směrnic investora stavby (Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice).
 • Konstrukce stropní desky nad vstupní aulou Uherskohradišťské nemocnice 

  Novotný, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením a návrhem železobetonové monolitické bodově a současně liniově podepřené stropní desky nad vstupní aulou Uherskohradišťské nemocnice. Obsah bakalářské práce je založen na ...
 • Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu 

  Skřepková, Magda
  Náplní této bakalářské práce je analyzování tržního a marketingového prostředí při rozhodovacím procesu projektu Bytového domu Kopečná 9 a na konci celého procesu rozhodnutí o tom, zda bude projekt realizován. Cílem je ...
 • Rodinný dům s rehabilitačním centrem 

  Jurutková, Zuzana
  Tato bakalářské práce řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou – s rehabilitačním centrem. Objekt je částečně podsklepený. V suterénu se nachází garáž a jiné místnosti technického rázu. V prvním nadzemním podlaží se ...
 • Rodinný dům s ordinací alergologie 

  Zaťko, Ondřej
  Projekt řeší objekt pro bydlení. Jedná se o rodinný dům s provozem ordinace alergologie. Objekt je samostatně stojící. Pobytová část má 2 nadzemní podloží, provozovna má 1NP. Je to zděný objekt z keramických tvárnic vyplněné ...
 • Rodinný dům v Starej Turej 

  Geschwandtner, Matúš
  Bakalářská práce je projekt dvoupodlažního částečně podsklepeného rodinného domu v Starej Turej. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. V suterénu se nachází garáž pro dvě osobní automobily, technická místnost, skladovací ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Hrubý, Libor
  Bakalářská práce, zabývající se projektovou dokumentací stavební části ve stupni pro provedení stavby na novostavbu samostatně stojícího rodinného domu ve svahu. Objekt je dvoupodlažní, podsklepený. Svislé konstrukce z ...
 • Rodinný dům s restaurátorskou dílnou motocyklů 

  Vacek, Filip
  Hlavním cílem řešeného projektu bylo vytvořit prostory pro relaxaci a volný čas. Půdorys tvořený dvěma do sebe zapuštěnými obdélníky umožňuje takové dispoziční řešení objektu, jež chrání požadavky jednotlivých zón rodinného ...
 • Rodinný dům se soukromou kanceláří 

  Landecký, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu rodinného domu se soukromou kanceláří. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží s garáží pro dva osobní automobily. Objekt je osazen ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Filgasová, Tereza
  Jedná se o novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří, která má svůj vlastní vstup.Půdorysný tvar je sestaven ze dvou na sebe přiléhajících Obdélníků. Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží a je částečně podsklepen. ...
 • Rodinný dům 

  Filla, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dispozice a zpracováním projektové dokumentace pro provedení rodinného domu s jednou bytovou jednotkou na svažité parcele číslo 140/12 v katastrálním území Vohančice. Jedná se o objekt o ...
 • Rodinný dům s tradiční výrobou korbačíků 

  Gryčová, Jana
  Téma bakalářské práce je rodinný dům s tradiční výrobou korbačíků. Řešený objekt je samostatně stojící stavbou. Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou, umístěnou v obci Píšť. Objekt má dvě nadzemní podlaží a ...
 • Rekonstrukce rodinného domu s proječním ateliérem 

  Šidlo, Stanislav
  Bakalářská práce řeší projekt rekonstrukce jednogeneračního rodinného domu. Jedná se o samostatně stojící budovu s jedním nadzemním podlažím a nevyužívaným podkrovím. Cílem práce je navrhnout stavební úpravy objektu tak, ...
 • Rodinný dům s květinářstvím 

  Filgasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s květinářstvím. Jedná se o částečně podsklepený, dvoupodlažní objekt, který je koncipován jako jedna bytová jednotka s odděleným provozem květinářství ...
 • Dřevostavba - rodinné bydlení manželů Hudcových 

  Maceček, Jakub
  V bakalářské práci je řeše návrh rodinného domu s garáží jako dřevostavby. Objekt má dvě podlaží. Budova má obdélníkově členěný půdorys a je zastřešena dvouplášťovou plochou střechou.
 • Detached low energy house 

  Slaný, Jan
  Tato bakalářská práce zpracovává technické řešení novostavby rodinného domu na základě daného architektonického návrhu. Budova je navržena, aby odpovídala nízkoenergetickému standardu. Objekt je čtyřpodlažní, postavený ve ...
 • Rodinný dům 

  Latochová, Marcela
  Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený rodinný dům se nachází na parcele 2132/1 v obci Úvalno. Jedná se o novostavbu částečně ...
 • Dvougenerační rodinný dům s bezbariérovým přístupem 

  Hornychová, Michaela
  Předmětem bakalářské práce je novostavba dvougeneračního bezbariérového rodinného domu. Tento objekt je samostatně stojící, nachází se v mírně svažitém terénu v obci Babice nad Svitavou. Stavba je nepodsklepená, má dvě ...
 • Rodinný dům se soukromou kanceláří 

  Wilkonský, Roman
  V bakalářské práci je řešen návrh rodinného domu se soukromou kanceláří. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Budova má obdélníkově členěný půdorys a je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. V ...

View more