Now showing items 1-20 of 832

 • Rodinný dům 

  Gregor, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace v obci Kostelany. Projektová dokumentace a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Rodinný dům je situován na parcele 838/6, ...
 • Technologické a inovační centrum Telč 

  Rašovská, Michaela
  Zadání bakalářské práce řeší Technologické a inovační centrum ve městě Telč, určené pro malé a střední podnikatele. Parcela se nachází na okraji města, dříve sloužící jako orná půda. V novém územním plánu je tato oblast ...
 • Novostavba rodinného domu ve Vracově 

  Böhmová, Sabina
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu ve Vracově. Řešený objekt se nachází v západní části města Vracov, v mírně svažitém ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vodička, Tadeáš
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou v obci Kocbeře na pozemku č. 11/1. Objekt je umístěn na okraji obce v mírně svažitém terénu. Má dvě nadzemní podlaží. Svislé konstrukce jsou navrženy ze ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Vaňková, Michaela
  Bakalářská práce řeší projekt samostatně stojícího nadstandardního rodinného domu s garáží pro 2 vozidla. Celkové půdorysné rozměry jsou 26 m x 10,6 m. Objekt je osazen do svažitého terénu, jsou proto umožněny vstupy do ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Pospíšil, Vojtěch
  Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci k provedení rodinného domu s provozovnou. Provozovnou je projekční kancelář pro 1-2 projektanty. Pozemek se nachází v zastavěné části obce Ostrožská Lhota. Pozemek je v ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Špalek, Jiří
  Novostavba částečně podsklepeného rodinného domu s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím. Jako provozovna je umístěn masážní salón. Objekt je založen na základových pasech. Základová spára je v nezámrzné hloubce. ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Patočka, Tomáš
  Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci nadstandardního rodinného domu v městě Polička. Jedná se o podsklepený dvoupodlažní dům se sedlovou střechou, který je určen pro čtyři až pět osob.
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Stuchlík, Jan
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří. Objekt je jednopodlažní s obytným podkrovím a je nepodsklepený. První nadzemní podlaží je řešeno jako zcela obytné s garáží pro dvě auta. V podkroví se nachází ...
 • Centrum volného času Brno 

  Peterka, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je návrh centra volného času. Území pro stavbu, v Brně – Novém Lískovci, je ze třech světových stran obestavěno panelovými a řadovými terasovými budovami. Ty jsou navzájem opticky propojeny ...
 • Městský dům v Brně 

  Šámalová, Daniela
  Městský dům v Brně se nachází v ulici Milady Horákové, MČ Brno-Zábrdovice. Bloková zástavba je vymezena ulicemi Milady Horákové, Příkop, Koliště, Bratislavská a část třídy Kpt. Jaroše. Celý městský blok má rovný terén. ...
 • Rodinný dům v Křenovicích 

  Jašková, Andrea
  Tato bakalářská práce je zacílena na návrh rodinného domu a vypracování jeho projektové dokumentace. Dům stojí na parcele č. 548/43 v katastrálním území Křenovice u Dubného v obci Křenovice. Rodinný dům je půdorysného tvaru ...
 • Rodinný dům - Rýmařov 

  Frýbort, Drahomír
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh rodinného domu v Rýmařově. Jedná se o novostavbu rodinného domu v již zastavěném území. Dům je navržen tak, aby respektoval územní plán obce a stávající zástavbu. Je nepodsklepený, ...
 • Rodinný dům se stomatologickou ambulancí 

  Zigo, Peter
  Predmetom bakalárskej práce je návrh objektu rodinného domu s garážovým státim pre dva osobné automobily a objektu zubnej ambulancie v prímestskej časti mesta Považská Bystrica v Považskom Podhradí. Objekt rodinného domu ...
 • Rodinný dům v Moravanech u Brna 

  Hořáková, Alžběta
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu v Moravanech u Brna. Dům je částečně podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. Stavba je ...
 • Centrum transferu technologií VUT 

  Tran, Hoang Long
  Předmětem vypracování bakalářské práce je novostavba Centra Transferu Technologií VUT v městské části Brno - Královo pole při ulici Kolejní v rámci kampusu VUT Pod Palackého vrchem . Areál VUT je ve svém plném rozvoji a ...
 • Dřevostavba v Jablůnce 

  Vala, Richard
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu v Jablůnce. Objekt je navržen jako jednopodlažní, bez podsklepení, s přilehlou garáží pro dva automobily. Konstrukční systém je lehký dřevěný skelet s ...
 • Rodinný dům 

  Mázl, Michal
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh pasivního rodinného domu s projekční kanceláří na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba rodinného domu je umístěna v severní části obce Pístovice nedaleko Vyškova. Jde ...
 • Rodinný dům 

  Kmenta, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je vypracovat část projektové dokumentace pro realizaci rodinného domu. Řešený objekt je projektován na stavební parcelu v obci Dolní Bojanove v okrese Hodonín. Jedná se o samostatně stojící, ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Řezníček, Jiří
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu. Tento objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží, je zastřešen pultovou tříplášťovou střechou. Nedílnou součástí je velká terasa se zahradním bazénem ...