Now showing items 165-184 of 832

 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Kaláb, Jiří
  Předmětem bakalářské práce „Marketingové procesy ve stavebnictví“ je specifikace jednotlivých marketingových procesů v oboru stavebnictví a pomocí nich vyřešit hlavní slabinu v konkrétní stavební firmě a vymyslet návrhy, ...
 • Materiálově nelineární statická odezva stavebních konstrukcí 

  Kinclová, Radka
  Náplní této práce je nelineární elastická a plastická odezva jednoduchých prutových konstrukcí. Bude zde řešena problematika vzniku plastických kloubů. Dále bude popsán vznik a velikost reziduálních napětí od svařování. K ...
 • Materiály pro obnovu omítek historických staveb 

  Kolouchová, Eliška
  Hlavním cílem této bakalářské práce je podat přehled o sortimentu suchých omítkových směsí vhodných pro obnovu fasád historických objektů na současném českém trhu. Dále si tato práce klade za cíl seznámit s vývojem omítkářství ...
 • Mateřská školka 

  Kauzlaričová, Eva
  Předmětem projektu je novostavba mateřské školy v Brně, v městské části Brno - Líšeň. Cílem práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby mateřské školy s celodenním provozem s kapacitou 50 dětí rozdělených ...
 • Mechanická a chemická povrchová odolnost polymerních materiálů, zkoušení a možnosti zlepšení jejich vlastností 

  Vaníček, Štěpán
  Mechanická a chemická odolnost vícevrstvých polymerních podlah jsou nejdůležitějšími klasifikačními vlastnostmi při hodnocení povrchu a jejich struktury. Zmíněna jsou organická pojiva, kterých se používá pro realizaci ...
 • Metodika diagnostiky dřevěných konstrukcí 

  Zouharová, Kateřina
  Práce je zaměřena na posouzení stavu dřevěné střešní konstrukce rekonstruovaného rodinného domu v obci Lomnice. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, v další části následuje popis diagnostických metod, v závěrečné ...
 • Metodika diagnostiky historického cihelného zdiva 

  Bakešová, Martina
  Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Text v úvodní části práce pojednává o historickém vývoji ...
 • Metodika diagnostiky železobetonových mostů 

  Vaňková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem železobetonových mostů. V úvodní části je uvedeno mostní názvosloví, další kapitola se zabývá metodami diagnostiky, které lze na železobetonové mosty aplikovat. ...
 • Metodika zkoušení obkladového výrobku z modifikovaného dřevoplastového kompozitu (WPC) 

  Pokorná, Sofie
  Bakalářská práce je zaměřena na popis metodiky zkoušení fasádního obkladového prvku z dřevoplastového kompozitu (WPC) modifikovaného příměsí popílku. V práci jsou rozvedeny vlastnosti a užití komerčně vyráběných dřevoplastových ...
 • Metody průzkumu železobetonových mostů 

  Ehrenberger, Ondřej
  Zásady a typy diagnostického průzkumu mostu. Teoretická část obsahuje přehled diagnostických metod pro železobetonové konstrukce. V praktické části je provedena prohlídka mostního objektu přes řeku Moravu a návrh průzkumu ...
 • Metody realizace konstrukcí mělkých podzemních staveb 

  Vrána, Tomáš
  Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá vytvořením základního přehledu o metodách realizace mělkých podzemních staveb. Dále zmiňuje nejdůležitější prvky používané při samotné realizaci. Ve druhé praktické části ...
 • Měření posunů a přetvoření železničního objektu 

  Buday, Michal
  Účelom práce je vyhodnotiť posun a pretvorenie železničného objektu za pomoci metód družicovej geodézie. Úvod práce sa zaoberá stručným teoretickým základom GNSS. Nasledovne je v práci popísaná práca s komerčným programom ...
 • Měření posunů mostní opěry a koruny násypového tělesa 

  Malota, Matěj
  Předmětem mé bakalářské práce je sledování posunů mostní opěry a koruny násypového tělesa v západním předpolí Ivančického viaduktu, které je nestabilní z důvodu složitých hydrogeologických poměrům při zakládání opěry a ...
 • Městský dům v Brně 

  Šámalová, Daniela
  Městský dům v Brně se nachází v ulici Milady Horákové, MČ Brno-Zábrdovice. Bloková zástavba je vymezena ulicemi Milady Horákové, Příkop, Koliště, Bratislavská a část třídy Kpt. Jaroše. Celý městský blok má rovný terén. ...
 • Minipivovar Vysočina - technologická etapa zakládání 

  Horáková, Petra
  Cílem bakalářské práce je vyřešit technologickou etapu zakládání pro objekt minipivovaru Vysočina, vytvořit technologické předpisy na provedení zemních prací a zakládání. Alternativně aplikovat další dva způsoby zakládání ...
 • Modelování dopravy v dálničních uzavírkách 

  Novák, Martin
  Cílem práce je zvýšení plynulosti dálniční dopravy v místech s dočasným omezením. Dopravní data zjištěná z radarů byla zpracována pomocí mikrosimulačního modelu v softwaru S-Paramics. Výsledkem je zpracování, zkalibrování ...
 • Modelování finančních zdrojů stavební zakázky z pohledu investora 

  Kuchařová, Michaela
  Cílem bakalářské práce je poukázat na možností financování veřejné stavební zakázky z Evropských fondů. Teoretická část vysvětluje a upřesňuje hlavní pojmy týkající se této problematiky a také celkově přibližuje veřejný ...
 • Modernizace areálu Vienna Point 3, Brno – hrubá vrchní stavba 

  Knotek, Vít
  Tato bakalářská práce si klade za cíl jasně popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby haly Vienna Point 3, v rámci modernizace celého areálu firmy. Obsahem je řešení zásobování montážních dílů a jejich doprava ...
 • Modernizace traťového úseku Kostelec u Jihlavy - Batelov 

  Neuwirthová, Elisabeth
  Cílem této práce je modernizovat trať v úseku Kostelec u Jihlavy – Batelov. Navrhnout konstrukci železničního svršku a odvodnění a vypracovat výkaz výměr. Byla vypracována situace, podélný profil a vzorové příčné řezy.
 • Modernizace zdravotně technických instalací bytového domu 

  Műller, Martin
  Daná bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě v městě Brně. Teoretická část řeší problematiku materiálů používaných pro rozvody vody. Projektová část se zabývá zdravotně technickými ...