Now showing items 323-342 of 832

 • Parkování u nákupních center 

  Woldán, Pavel
  Tato bakalářská práce je věnována tématu parkování u nákupních center. Cílem je porovnat výpočet parkovacích stání na parkovišti dle ČSN 73 6110 s vlastním měřením. První část práce se zabývá popisem teoretického výpočtu ...
 • Pasport a posouzení technického stavu vodovodní sítě 

  Haman, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem pasportu a posouzení technického stavu vodovodní sítě obce Kateřinice. Podrobně popisuje pracovní postup, kterým byl pasport prováděn. Výstupem práce je sada podrobných technických ...
 • Penzion - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Řihák, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřená na výstavbu srubového penzionu. Zabývá se problematikou vybraných technologických částí projektu, kterými jsou: technická zpráva, biotičtí škůdci dřeva, ochrana dřeva, technologický postup těžby ...
 • Penzion Horní Dunajovice 

  Jacečko, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí a přístavbou historické vodní tvrze. Řešený objekt se nachází uprostřed obce Horní Dunajovice, která je vzdálena od Znojma necelých 18km. Tvrz je vedena jako nemovitá kulturní památka. ...
 • Penzion PREMIER v Janově nad Nisou, řešení technologické etapy dokončovací práce. 

  Pavlíková, Jana
  V bakalářské práci jsem se zabývala dokončovacími pracemi horní stavby, kde jsem se zaměřila na zhotovení omítek Hasit a zhotovení sauny. Omítky jsou kompletovány ručně z přednástřiku, jádrové omítky a finální štukové ...
 • Penzion rodinného charakteru s bezbariérovým řešením a bytem majitele 

  Jurka, František
  Tato bakalářská práce se zabývá architektonickým, dispozičním a konstrukčním řešením penzionu rodinného charakteru s bezbariérovým řešením a bytem majitele. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní dům se dvěma jednopodlažními ...
 • Penzion v Píšti 

  Jaroš, Patrik
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby penzionu v Píšti. K penzionu přiléhá druhý objekt s wellness vybavením (není předmětem mé bakalářské práce). Penzion má pět bytových jednotek pro dočasné ubytování a jednu ...
 • Pérovna Kunvald, řešení technologické etapy hrubá vrchní stavba. 

  Madarászová, Daniela
  Bakalářská práce zpracovává dvě technologické etapy hrubé vrchní stavby Pérovny v Kunvaldě, Kunvaldská a.s. Stavba se skládá ze dvou částí: várobní a administrativní. Objekt se nachází mimo obec a bude využíván celoročně. ...
 • Plavba v Čechách a na Moravě v kontextu evropských vodních cest, etapy a záměry jejich rozvoje 

  Kadlček, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vodních cest na území České republiky v kontextu evropských vodních cest. V práci je kladen důraz na pochopení možných výhod plynoucích z budování nových a modernizaci stávajících ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Škarka, Jan
  Bakalářská práce ukazuje a vysvětluje základní pojmy, které se používají v oblasti systému plánování projektu výstavby. Úkolem této bakalářské práce je seznámení s konkrétními způsoby a postupy plánování průběhu projektu ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Sýkorová, Lenka
  Bakalářská práce vysvětluje základní pojmy v projektovém řízení, plánování zdrojů, nákladů, časové plánování a poukazuje na jejich vhodné využití v praxi. Cílem práce je seznámení s metodami a postupy při plánování zdrojů ...
 • Pojiva do netuhých vozovek 

  Pěnčík, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na pojiva používaná v netuhých vozovkách. V jednotlivých částech jsou rozebrána jak asfaltová pojiva vyskytující se přirozeně v přírodě, tak pojiva získaná z ropy pomocí její destilace a následným ...
 • Polyfunkční dům 

  Kadlecová, Michaela
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí architektonickou studii polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně-Zábrdovicích. Zadaná proluka se nachází uprostřed secesních bytových domů. ...
 • Polyfunkční dům Crystal 

  Koniasová, Eliška
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu veřejných staveb. Stavební parcela se nachází mezi ulicemi Lerchova a Údolní. Stavba je rozdělena na tři základní funkční celky: administrativa, obchody a fitness centrum. ...
 • Polyfunkční dům Olšany u Vyškova 

  Modlitba, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu se dvěma bytovými jednotkami v Olšanech u Vyškova. Budova se skládá ze tří nadzemních podlaží a suterénu. Její hlavní část tvoří projektová dokumentace s technickou ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Roleček, Jakub
  Předmětem vypracování bakalářské práce je novostavba polyfunkčního domu v proluce na ulici Milady Horákové v městské části Brno Zábrdovice. Z uličního pohledu zprava přiléhá secesní čtyřpodlažní nájemní dům Josefa Müllera ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Hurych, Martin
  Studie polyfunkčního domu v Brně řeší nové prostory s funkcí obytnou a prostor pro galerijní činnost. Parcela se nachází v proluce na rušné ulici Milady Horákové (městská čtvrť – Zábrdovice) v sousedství bytových domů. ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Míčová, Markéta
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí architektonickou studii polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně - Žabovřeskách. V současné době se na pozemku nachází jednopodlažní budova ...
 • Polyfunkční dům, Brno, Horova 

  Hurta, Adam
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce víceúčelové budovy v Brně. Objekt je tvořen suterénem, třemi nadzemními podlažími, podkrovím a krovem. Nosnou konstrukci tvoří monolitické ...
 • Porovnání metod generace navazujících bodů v aerotriangulaci 

  Hromková, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je porovnání metod generace navazovacích bodů v aerotriangulaci v programu Photomod 4.3 od ruské společnosti Racurs. Součástí práce je detailní popis inicializace projektu, následné provedení ...