Now showing items 381-400 of 832

 • Recyklace zastudena 

  Šperka, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování poznatků o recyklacích netuhých vozovek za studena, především na technologie hloubkové a částečné recyklace na místě za studena a jejich výhodami, či důvody pro větší využívání v ...
 • Rekonstrukce a rozšíření objektu s nosnou OK 

  Výborný, Martin
  Projekt se zabývá rekonstrukcí a rozšířením ocelové konstrukce dle současných norem, zaměřuje se na využití materiálu z původní konstrukce a na optimální montáž. Jedná se o bývalou sušárnu mléka, na kterou je kladen požadavek ...
 • Rekonstrukce náměstí ve Svitavách 

  Voříšková, Zuzana
  Předmětem bakalářské práce je návrh zpevněných ploch na náměstí Míru ve Svitavách (Pardubický kraj). Cílem návrhu je zvýšení a zkvalitnění kulturní a občanské využitelnosti veřejné plochy náměstí prostřenictvím změny ...
 • Rekonstrukce přednádraží a návrh okružní křižovatky v obci Týniště nad Orlicí 

  Herynek, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce přednádraží a návrh okružní křižovatky v obci Týniště nad Orlicí. Bude navržena odlišná varianta stávající rekonstrukce.
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Holohlavská, Lenka
  Cílem bakalářské práce je rekonstrukce řadového rodinného domu v městské části Brno - Židenice. Dům je součástí řadové zástavby v ulici Pechova. Hlavním záměrem rekonstrukce je přístavba a stavební úpravy rodinného řadového ...
 • Rekonstrukce rodinného domu s proječním ateliérem 

  Šidlo, Stanislav
  Bakalářská práce řeší projekt rekonstrukce jednogeneračního rodinného domu. Jedná se o samostatně stojící budovu s jedním nadzemním podlažím a nevyužívaným podkrovím. Cílem práce je navrhnout stavební úpravy objektu tak, ...
 • Rekonstrukce severního zhlaví žst. Mariánské Lázně 

  Kocourek, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci severního zhlaví železniční stanice Mariánské Lázně, tak aby došlo ke zlepšení a modernizaci jeho současného technického stavu.
 • Rekonstrukce skladovacího objektu 

  Morcinková, Eliška
  Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce administrativní budovy v Třinci. Práce je rozdělena na dvě části: návrh a posouzení dřevěné konstrukce krovu nad celým půdorysem budovy na rozpětí přibližně 16 × 21 m a ocelové ...
 • Rekonstrukce sportovního areálu - zdravotně technické instalace 

  Kohutek, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi v čás-ti rekonstruovaného sportovního objektu STARS v městě Třinci. Řešená část objektu je jed-nopodlažní s užitným podzemním podlažím. V teoretické části ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Týniště nad Orlicí - Letohrad v km 75,55 -78,7 včetně technologie prací 

  Král, Vladimír
  Práce se zabývá úpravou geometrických parametrů koleje a rekonstrukcí železničního svršku v úseku km 75,55 – 78,7. Úsek se nachází na trati Týniště nad Orlicí - Letohrad. Další částí práce bude rekonstrukce odvodnění, návrh ...
 • Rekonstrukce železniční trati Olomouc hl.n. - Nezamyslice mezi km 69,877 a km 75,583 včetně návrhu technologie prací 

  Fabiánová, Lucie
  Hlavním cílem bakalářské práce je úprava geometrických parametrů koleje a rekonstrukce železničního svršku v úseku mezi železniční stanicí Pivín a železniční stanicí Bedihošť v km 69,877 – 75,583 na jednokolejné železniční ...
 • Revitalizace toků pro ryby 

  Štěpánová, Markéta
  Tato bakalářská práce řeší problematiku revitalizace vodních toků. V této práci jsou zohledněny podmínky pro život a migraci vodních živočichů. V první části této práce je rozbor typů vodních toků a charakteristiky rybích ...
 • Revitalizace toků rybími přechody 

  Banzetová, Diana
  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá příčinami migrace ryb a s tím spojenou revitalizací toků pomocí výstavby rybích přechodů přes migrační bariéry. Jsou zde popsány dva základní typy rybích ...
 • Revize bodového pole ve výukové lokalitě Jedovnice 

  Bartoněk, Petr
  Podstatou této bakalářské práce je problematika podrobného bodového polohového pole, především pak jeho revize ve výukové lokalitě Jedovnice. Úkolem je zajistit všechny potřebné podklady, vyhledat dané body v terénu, provést ...
 • Rezidence Smíchovská, technologická etapa dokončovací práce 

  Skokanová, Šárka
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa dokončovacích prací, provedení vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému a dvou variant ploché střechy, bytového domu Rezidence Smíchovská v městské části Prahy 13 ...
 • Riziková analýza na vybrané lokalitě toku 

  Jauernig, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizika na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60/ES a metodikou MŽP ČR 2011 na vybraném toku Říčka v kilometru 9,753 až 14,165.
 • Rodinný dům 

  Kozáková, Lucie
  Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu a projektové dokumentace pro rodinný dům. Jedná se jednogenerační, samostatně stojící objekt. Stavba je navržena jako třípodlažní s částečným podsklepením a obytným podkrovím. ...
 • Rodinný dům 

  Skalický, Roman
  Dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům s dvojgaráží. Pro zdivo je použit systém KMB SENDWIX L. Pro stropní konstrukci je použit systém KMB MIAKO. Provětrávaná fasáda je s dřevěným obkladem nebo cihelnou předstěnou.
 • Rodinný dům 

  Vlčková, Kateřina
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Havlíčkově Brodě. Cílem této práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Novostavba rodinného domu je určena pro 4-6ti člennou rodinu pro celoroční obývání. ...
 • Rodinný dům 

  Kolář, Michal
  V bakalářské práci se zabývám návrhem samostatně stojícího rodinného domu na parc. č. 5017 v obci Radiměř. Navržená kategorie bytu je 4+1. Rodinný dům je navržen na nepravidelném půdorysu 14,84x8,08m. Dům je dvoupodlažní ...