Now showing items 1-20 of 835

 • Metodika diagnostiky dřevěných konstrukcí 

  Zouharová, Kateřina
  Práce je zaměřena na posouzení stavu dřevěné střešní konstrukce rekonstruovaného rodinného domu v obci Lomnice. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, v další části následuje popis diagnostických metod, v závěrečné ...
 • Účelová mapa v Malé Morávce 

  Kolb, Jan
  Cílem bakalářské práce je prezentovat problematiku vyhotovení účelové mapy lokality Hvězdy v Malé Morávce pro potřeby budoucích projekčních prací, které v praxi často nekončí jedním cíleným úkonem, ale je provázena ...
 • Rodinný dům s podnikatelskou činností 

  Vingrálková, Marie
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním rodinného domu s provozovnou (podnikatelskou činností). Objekt je navrhován na parcelu v obci Radiměř v okrese Svitavy. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných vyhlášek, ...
 • Železobetonová aktivační nádrž 

  Vlach, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh a statické posouzení prvků otevřené, zapuštěné aktivační nádrže čističky odpadních vod, zejména posouzení základové desky a obvodových stěn. Na základě posudků je vypracována výkresová ...
 • Sportovní hala, realizace vstupního portálu 

  Vondrák, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce bylo vypracovat stavebně-technologický projekt pro technologickou etapu realizace konstrukce vstupního portálu sportovní haly v Jindřichově Hradci. Stavebně-technologický projekt řeší zejména ...
 • Rodinný dům pro singles 

  Okřinová, Petra
  Obsahem bakalářské práce je výstavba rodinného domu pro singles. Jedná se o dům se dvěma nadzemními patry a podkrovím. Dům obsahuje tři samostatné bytové jednotky a velkou společenskou místnost, kde se obyvatelé domu mohou ...
 • Dvougenerační rodinný dům 

  Furišová, Veronika
  Tato práce se zabývá návrhem dvougeneračního rodinného domu. Budova má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a neobytný půdní prostor. Střecha je sedlová se skolen 36%, krytina z keramických tašek TONDACH. Objekt ...
 • Předpjatý most přes řeku Trkmanku 

  Býčková, Klára
  Cílem práce je navrhnout řešení nové mostní konstrukce z důvodu nevyhovujícího stávajícího přemostění a z důvodu rekultivace a rozšíření říčního toku. Dle zadání je uvažována dodatečně předepjatá desková konstrukce o jednom poli.
 • Technické, cenové a ekologické porovnání alternativních stavebních materiálů 

  Labudek, Lukáš
  Cílem práce je srovnání přírodních stavebních materiálů s materiály tradičními na základě technologických, ekologických a ekonomických kritérií. Srovnání bude provedeno na dvou ukázkových rodinných domech. Projekty obou ...
 • Sálavé vytápění 

  Dávidík, Ľubomír
  Bakalářská práce řeší vytápění penzionu Vír ve Žďáru nad Sázavou. Součástí penzionu je i restaurace s provozem. Objekt bude vytápěn podlahovým topením a otopnými deskovými tělesy. Projekt se zabývá výpočtem tepelného výkonu, ...
 • Vyhodnocení finanční situace stavebního podniku 

  Ondráček, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční vedení stavebního podniku. V první části se zabývá teoretickým osvětlením postupů a metod, které jsou poté prakticky aplikovány v části druhé. Pro každou společnost je základním ...
 • Vienna Point I Brno – hrubá vrchní stavba 

  Honzík, Roman
  Cílem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení vrchní hrubé stavby objektu Vienna Point I. Konkrétní řešení závisí na vhodné volbě pracovního postupu pro montáž ocelové konstrukce, který bude v ideálním poměru ...
 • Rodinný dům se stomatologickou ambulancí 

  Zigo, Peter
  Predmetom bakalárskej práce je návrh objektu rodinného domu s garážovým státim pre dva osobné automobily a objektu zubnej ambulancie v prímestskej časti mesta Považská Bystrica v Považskom Podhradí. Objekt rodinného domu ...
 • Rodinný dům 

  Tkadlec, Martin
  Předmětem projektu je novostavba rodinného domu v katastrálním území obce Lukov, okres Zlín. Dům je samostatně stojící v nové ulici, nejbližší zástavba je přibližně 50m vzdálena. Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu. ...
 • Rodinný dům v Českých Budějovicích 

  Husinecký, Jakub
  Jedná se o novostavbu rodinného domu s garáží. Rodinný dům samostatně stojící podsklepený se dvěma podlažími, který bude sloužit pro bydlení 5 osob. Dům má vnější rozměry 15,85 x 11,70 m. Svislé nosné konstrukce, ze systému ...
 • Statické řešení dřevěné střešní konstrukce 

  Sedlák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním a posouzením již realizované dřevěné konstrukce zastřešení haly tělocvičny Základní školy TGM v Bílovci. Studie je zpracována v programovém systému ANSYS. Jsou vytvořeny ...
 • Metodika diagnostiky železobetonových mostů 

  Vaňková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem železobetonových mostů. V úvodní části je uvedeno mostní názvosloví, další kapitola se zabývá metodami diagnostiky, které lze na železobetonové mosty aplikovat. ...
 • Způsoby stabilizace břehů vodního toku 

  Odehnalová, Zuzana
  Cílem předkládané bakalářské práce je návrh stabilizace břehů vodního toku Svratka v katastrálním území Tišnov. Zvolená lokalita byla rozdělena do deseti úseků. Každý úsek byl klasifikován z hlediska stavu vegetačního ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vodička, Tadeáš
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou v obci Kocbeře na pozemku č. 11/1. Objekt je umístěn na okraji obce v mírně svažitém terénu. Má dvě nadzemní podlaží. Svislé konstrukce jsou navrženy ze ...
 • Železobetonová nosná konstrukce polyfunkčního domu 

  Marková, Anna
  Cílem této vysokoškolské kvalifikační práce je navrhnout železobetonovou monolitickou stropní konstrukci typického podlaží. Jedná se o lokálně podepřenou desku tloušťky 250 mm nepravidelného tvaru. Rozpětí polí je 6 x 6 m ...