Now showing items 1-1 of 1

  • Sestavení a ověření funkčnosti domácí 3D tiskárny 

    Tesař, Jaroslav
    Práce byla vypracována jako diplomový projekt na FSI VUT v Brně. V teoretické části práce byla představena aditivní technologie Rapid Prototyping a její nejrozšířenější metody. Dále byly posouzeny výhody a nevýhody této ...