Now showing items 1-1 of 1

  • Bezsensorové řízení BLDC motoru 

    Hrbáč, Zbyněk
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezsenzorového řízení BLDC motoru pomocí Rozšířeného Kálmánova filtru. V první části je popsán proces implementace EKF pro odhad rychlosti a elektrického natočení rotoru. K určení ...