Now showing items 1-1 of 1

  • Struktura a vlastnosti hořčíkových slitin Mg-Ca-Zn 

    Hlavnička, Jiří
    Tato práce se zabývá návrhem a výrobou nové biodegradabilní slitiny hořčíku na bázi Mg-Ca-Zn. Na základě literární rešerše byla navržena slitina Mg-3Zn-2Ca. Základní materiál byl vyroben metodou gravitačního lití a slitina ...