Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace polohy propelerové turbíny v kašně 

    Duda, Petr
    Diplomová práce obsahuje základní informace o propelerových turbínách. Zabývá se správných umístěním v kašně tak aby bylo zajištěno co nejoptimálnějšího plnění. Část práce je věnována úkazům vznikajících v mezilopatkovém ...