Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv stočení oběžného kola na charakteristiku čerpadla 

    Jelen, Richard
    Diplomová práce se zabývá změnou geometrie výstupní části oběžného kola u radiálních odstředivých čerpadel a jejímu vlivu na charakteristiku čerpadla. Při použití těchto radiálních odstředivých čerpadel v praxi je možno ...