Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza ztráty integrity nádrže pomocí MKP 

    Zahradníček, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou uskladňovacích nádrží na ropné produkty. V úvodní části práce je uvedeno rozdělení nádrží, související normy a údržba nádrží. Další část práce se zabývá analýzou reálného případu ...