Now showing items 1-1 of 1

  • Měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů 

    Dokoupil, Pavel
    Tato diplomová práce je zaměřena na měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů. Zpráva je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána teorie, která se ...