Now showing items 1-1 of 1

  • MR vzpěra pro vibroizolační Stewardovu plošinu pro kosmonautiku 

    Macháček, Ondřej
    Práce se zabývá návrhem magnetoreologické vzpěry vibroizolačního adaptéru pro kosmonautiku. Pro její optimalizaci je nutné sestavit několik virtuálních modelů. Dynamický model mechanismu – Stewartovy plošiny, reologický ...